Lokalizácia kanalizácie | Trasovanie odpadového potrubia

_

Smer, hĺbka či rizikové úseky. To všetko určí trasovanie a lokalizácia kanalizácie. V prípade poruchy objavíte presné miesto a príčinu. Zlokalizujeme Vaše kanalizačné potrubie najmodernejšou technikou

Trasovanie a lokalizácia potrubia vám zabezpečia presné vytýčenie trasy a hĺbky kanalizácie. Objavíte smer, ktorým vedie, nájdete kanalizačné prípojky, vyhodnotíte rizikové úseky a zistíte prípadnú poruchu. V zemi aj na povrchu.

Tieto služby sa vám zídu, keď potrebujete skontrolovať stav potrubia, alebo nemáte k dispozícii jeho projektovú dokumentáciu. Dokumenty často chýbajú starším budovám, priemyselným objektom a pozemkom. Ak neviete, kadiaľ sa tiahne kanalizácia, skomplikuje vám to celkovú rekonštrukciu, opravu menších nedostatkov, búracie a výkopové práce.

Trasovanie je efektívny spôsob, ako určiť tvar a štruktúru potrubia vrátane prípojok, kolien, revíznych šácht a iných prvkov. Disponujeme špičkovou technikou na vytrasovania potrubia:

V prípade poruchy odhalíte konkrétne miesto a príčinu:


Moderná technológia umožňuje zmapovať útroby kanalizácie a navrhnúť riešenie. Používame sondu, ktorou odsledujeme a vytýčime trasu aj hĺbku, nájdeme presné miesto havárie či úsek poškodenia. Lokalizácia poruchy pri havárii vám ušetrí nemalé náklady na výkopové práce pozdĺž celého úseku kanalizácie.

Máme bohaté skúsenosti s trasovaním potrubia v bytoch, rodinných domoch, komerčných a priemyselných areáloch.

Kamerové skúšky potrubia využijete na:

  • deformáciu potrubia
  • zával kanalizácie
  • zlé spádovanie
  • zúžený prietok potrubia
  • nekvalitne nainštalovaný odtok
Lokalizácia kanalizácie | Lokalizácia a trasovanie potrubia Bratislava

Náš cenník – možnosť platby kartou

Cena za lokalizáciu kanalizácie závisí od množstva a náročnosti vykonanej práce. Neskrývame žiadne poplatky.

U nás môžete zaplatiť kartou.

Potrebujete lokalizáciu a trasovanie potrubia ?

Nonstop 0940 532 777

Lokalizácia kanalizácie (Trasovanie potrubia) poskytujeme v lokalitách - Bratislava - Pezinok - Senec - Modra - Malacky - Dunajská Streda

Lokalizácia potrubia Bratislava, Petržalka, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Lamač, Dlhé Diely.

MODRA, PEZINOK, Svätý Jur, Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk

SENEC, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie

MALACKY, Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor – Vojenský obvod, Záhorie

DUNAJSKÁ STREDA, GABČÍKOVO, ŠAMORÍN, VEĽKÝ MEDER, Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Bodíky, Boheľov, Čakany, Čenkovce, Čiližská Radvaň, Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajský Klátov, Holice, Horná Potôň, Horné Mýto, Horný Bar, Hubice, Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Jurová, Kľúčovec, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Lúč na Ostrove, Macov, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Mierovo, Michal na Ostrove, Ňárad, Nový Život, Ohrady, Okoč, Oľdza, Orechová Potôň, Padáň, Pataš, Potônske Lúky, Povoda, Rohovce, Sap, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Trhová, Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany, Zlaté Klasy